Rozwód kościelny ważny dla każdego katolika

Rozwód kościelny ważny dla każdego katolika

Od kilku lat w naszym kraju rośnie zarówno liczba rozwodów cywilnych, jak i kościelnych. O unieważnienie małżeństwa w świetle prawa kanonicznego można starać się nawet po wielu latach, czyli nawet wówczas, gdy dawno orzeczono rozwód cywilny. Do orzeczenia unieważnienia małżeństwa stosuje się zasady wpisane w Kodeks Prawa Kanonicznego ze zmianami w 1983 jakie wprowadził papież Jan Paweł II oraz papież Franciszek.

Upraszczanie procedur rozwodów kościelnych

Rozwód kościelny Tarnów można otrzymać wówczas, gdy przewód sądowy trybunału wykaże z całą pewnością niezdolność jednej ze stron do „podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z  przyczyn natury psychicznej”. Katalog stanów określających przyczyny natury psychicznej nie ogranicza się tu wcale do chorób psychicznych, ale zawiera również choćby narkomanię, alkoholizm, problemu seksualne czy niepłodność. To dlatego do przeprowadzenia procesu dowodowego trybunał tak często powołuje ekspertów z dziedzin psychologii, psychiatrii oraz seksuologii.

Do czego potrzebny jest rozwód kościelny?

Najwięcej wniosków o otrzymanie rozwodu kościelnego składa się w krajach głęboko katolickich. Uproszczenie procedur ubiegania się o rozwód w świetle prawa kanonicznego spowodowało wyraźnie zwiększoną ilość orzeczeń w Polsce i we Włoszech. Dla osób wierzących rozwód kościelny jest ostatecznym zerwaniem z przeszłością i prawem do pełnego uczestnictwa w życiu Kościoła. Przede wszystkim mogą one zawrzeć powtórne małżeństwo kościelne.

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny

Wielu katolików, którzy otrzymali już rozwód cywilny, chcąc brać pełny udział w życiu swojego Kościoła, choćby przyjmować sakrament, podejmują starania o uzyskanie rozwodu kościelnego. Wiadomo jest, że rozwód kościelny jest znacznie trudniej otrzymać niż cywilny. Orzeczenie w trybunale kościelnym poprzedzone jest długotrwałym procesem dowodowym, również przy udziale ekspertów z prawa kanonicznego.

Ważnym elementem całego procesu starań o rozwód kościelny jest fakt, że przed trybunałem kościelnym w imieniu powoda występuje wyłącznie adwokat kościelny. Musi on dysponować uprawnieniami nadanymi mu przez biskupa do tego rodzaju obowiązków.

 

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments