Łatwopalni przedsiębiorcy – wypalenie zawodowe cz.2

Łatwopalni przedsiębiorcy – wypalenie zawodowe cz.2

Symptomem, po którym można poznać, że zaczynamy się wypalać, jest wyczerpanie objawiające się zmęczeniem, osłabieniem, większą podatnością na choroby.

Kolejnym, dość łatwo obserwowanym zjawiskiem u ludzi biznesu, jest poczucie słabnącej efektywności lub utraty kontroli. Osoby, które dotąd jasno stawiały sobie cele, nagle przestają wierzyć we własne możliwości ich realizowania.Wówczas często, by dowieść samym sobie, że wszystko jest jak dawniej, biorą się za realizację bardzo wielu zadań naraz. To nie daje satysfakcjonujących efektów i potwierdza tylko ich pierwotne przekonanie o słabej efektywności.

Z tym zjawiskiem łączy się często kolejny symptom: rozczarowanie i nieuzasadnione poczucie niedocenienia. Osoby, które do tej pory wykonywały swoje zadania motywując się do pracy słodkim poczuciem zadowolenia z siebie, nagle potrzebują aprobaty innych, docenienia z ich strony. Zdarza się, że osoby te otoczeniu wydają się cyniczne, negatywnie nastawione do współpracowników. Tymczasem one zaczynają być zobojętniałe emocjonalnie; można powiedzieć – istny korporacyjny dr House. Znany z serialu – pod tym samym tytułem – doktor przy podejmowaniu decyzji mógł liczyć na wsparcie zespołu – nawet jeśli ostatecznie odrzucał rady współpracowników. Bo „rada jest tym, o co prosimy, gdy już znamy odpowiedź, ale niezbyt nam się ona po doba” (Erica Jong).

Spis treści

Cz.1 – http://www.interra.pl/latwopalni-przedsiebiorcy-wypalenie-zawodowe-cz-1/
Cz.2 – http://www.interra.pl/latwopalni-przedsiebiorcy-wypalenie-zawodowe-cz-2/
Cz.3 – http://www.interra.pl/latwopalni-przedsiebiorcy-wypalenie-zawodowe-cz-3/

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments