Kiedy wymienić opony?

Kiedy wymienić opony?

Opony pełnią w samochodach kluczową funkcję. Są miejscem styku pojazdu z podłożem. W związku z tym należny je właściwie serwisować. Właściwy serwis wydłuży żywotność ogumienia. Przychodzi jednak taki moment, że trzeba wymienić opony. Jak go rozpoznać?

Właściwy serwis opon

O opony, jak o każdy inny element pojazd, należny właściwie dbać. Serwis ogumienia polega na regularnej kontroli ciśnienia. Wartość zakładana przez producenta jest zamieszczona w instrukcji, często również na naklejce umieszczonej w widocznym miejscu w pojeździe. Ogumienie należy też poddawać kontroli wzrokowej, wypatruje się wbitych gwoździ, śrubek, blaszek i wszystkiego, co może naruszyć jej szczelność. Należy sprawdzać, czy ogumienie nie posiada pęknięć, rozwarstwień, wybrzuszeń. Czynności te powinno się przeprowadzać co miesiąc.

Najważniejszym zabiegiem serwisowym jest sprawdzanie głębokości bieżnika. W serwisach wulkanizacyjnych korzysta się w tym celu ze specjalnych miarek. W warunkach domowych można skorzystać ze znaczników umieszczonych w bieżniku. Średnia głębokość w nowych oponach wynosi około 8 mm, zaś graniczna, taka która obliguje do wymiany to 1,6 mm.

Stan opon podlega weryfikacji. Jej miejscem są przeglądy rejestracyjne. Diagnosta ma obowiązek przyjrzeć się, na czym porusza się pojazd, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości, nie przedłuża badania technicznego. Może to zrobić dopiero po usunięciu usterek.

Warto tutaj zaznaczyć, że rok produkcji nie wypływa na rezultat przeglądu.

Opony należy wymienić nie tylko z obawy otrzymania negatywnego wyniku badania diagnostycznego, ale przede wszystkim z uwagi na bezpieczeństwo podróżnych.

Opony można wymienić np. tutaj: https://autocentrumlublin.com/wulkanizacja

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments