Aby zostać tłumaczem, wciąż musisz zdać egzamin państwowy. Jak on wygląda?

Aby zostać tłumaczem, wciąż musisz zdać egzamin państwowy. Jak on wygląda?

W Polsce tłumacz przysięgły jest uznawany za zawód prawniczy. W związku z tym nadzór nad egzaminem sprawuje Ministerstwo Sprawiedliwości.

Według jakich zasad przeprowadza ono egzamin na tłumacza przysięgłego? Przeczytaj nasz tekst, aby się dowiedzieć!

Przeprowadzanie egzaminu

Jest on nadzorowany przez zespół egzaminatorów, który liczy od trzech do pięciu członków. Test obejmuje część pisemną i ustną.

Jak wygląda egzamin pisemny?

  • Wszyscy uczestnicy zdają go w jednym terminie.
  • Trwa cztery godziny.
  • Polega na przetłumaczeniu czterech tekstów:
  • Pisma urzędowego, sądowego albo tekstu prawniczego:

– Z języka obcego na język polski,

– Z języka polskiego na język obcy,

  • Oraz tekstu o tematyce dowolnej:

– Z języka obcego na język polski,

– Z języka polskiego na język obcy

  • Aby otrzymać ocenę pozytywną i przejść do ustnej części egzaminu, musisz zdobyć na teście pisemnym co najmniej 150 punktów na 200 możliwych.

Jak wygląda egzamin ustny?

  • Zadaniem kandydata jest przetłumaczenie czterech tekstów.
  • Dwa pierwsze teksty (jedno pismo urzędowe, sądowe lub tekst prawniczy i jeden tekst o tematyce dowolnej) tłumaczone są konsekutywnie, a dwa kolejne (również jeden dokument/tekst prawniczy i jeden tekst o tematyce dowolnej) tłumaczone są a vista.
  • Warunkiem zdania jest również uzyskanie 150 punktów na 200 możliwych

Tłumacz przysięgły – czy w grodzie Kraka egzamin na pewno wygląda tak samo?

Tak! Egzamin na tłumacza przysięgłego to element państwowego systemu certyfikacji. W związku z tym wygląda on identycznie dla każdego kandydata, bez względu na miejsce jego stałego zamieszkania.

Facebook Comments

Artykuły użytkownika

Najnowsze

Najczęściej komentowane

Facebook Comments